Latvija

z/s Mazbaldonas

Jauns izlādes transportieris esošajam graudu pirmapstrādes kompleksam.